Budownictwo : Zatrudnienie na budowie Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/

Zatrudnienie na budowie

Każdy kto chcę zostać zatrudniony na budowie, przejść powinien odpowiednie, kierunkowe badania lekarskie. Najczęściej praca na budowie wymaga dobrego zdrowia oraz sprawności fizycznej, chyba, że będzie to na przykład stanowisko związane z prowadzeniem dokumentacji itp. Na tego typu badaniach sprawdza się ogólny stan zdrowia pracownika. Przeprowadzane jest także niezależnie od stanowiska o jakie ubiega się przyszły pracownik badanie słuchu. Konieczne jest to niemal w przypadku każdej budowy. Zależnie od charakteru i rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy, sprawdza się także czy niema on lęku wysokości. Ma to na celu określenie czy nie występują przeciwwskazana zdrowotne odnośnie pracy na wysokości. Pracownik, który nie ma przeprowadzonych badań tego typu, nie może pracować na wysokości. Kontrolowany jest także wzrok pracowników. Badania tego typu przeprowadzane są w zakładzie medycyny pracy przez uprawnionych do tego lekarzy. Tego typu badania przeprowadzane są przed przyjęciem pracownika do pracy, jak również okresowo.